Voorwaarden

Quamba People

Quamba People is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 65503988. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de internetsite www.quambapeople.nl. Door het gebruik van deze internetsite geeft u aan hiermee in te stemmen.

Gebruik

Alle getoonde informatie en gegevens zijn uitsluitend ter informatie. Gebruik van deze gegevens is geheel voor eigen rekening en risico. Quamba People besteed de grootst mogelijke zorg aan de correctheid van de getoonde informatie maar kan niet garanderen dat de aard en inhoud juist zijn.

Aansprakelijkheid

Quamba People is niet aansprakelijk voor inhoud en juistheid van de getoonde CV’s en Vacatures. Het plaatsen van deze informatie gebeurt direct door de betreffende persoon / werkgever en wordt slechts periodiek door Quamba People gecontroleerd. Quamba People is op geen enkele wijze aansprakelijk voor direct, indirecte of gevolgschade die de bezoeker of gebruiker op zou kunnen lopen door het gebruik van deze internetsite.

Privacy

Alle aan Quamba People verstrekte informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd. Getoonde CV’s en Vacatures zijn geplaatst met goedkeuring van de kandidaat of opdrachtgever.

Wijzigen van de voorwaarden

Quamba People is gerechtigd de op deze internetsite getoonde informatie, inclusief bovenstaande voorwaarden, zonder voorafgaande aankondiging naar eigen inzicht te wijzigen. Nadat de gewijzigde voorwaarden op deze pagina zijn gepubliceerd, zijn deze direct van kracht.
Vacatures
Regio: Flevoland,Gelderland,Noord-Holland,Utrecht,Zuid-Holland
Regio: Gelderland,Utrecht
Regio:
Regio: Gelderland,Utrecht
Contact opnemen

HQ Quamba People
De Wel 4
3871 MV Hoevelaken

Tel:  088 777 44 50
op werkdagen 8:30-17:00 uur

Bel mij terug