15-10

Nieuwsbrief oktober 2015

Optimalisatie van fieldservice-dienstverlening en logistiek door het gebruik van Google Glass.

Op 16 september was het zover: de eerste inspiratiesessie van Quamba People. Op deze dag waren belangrijke spelers uit de fieldservice-engineeringbranche aanwezig. De inspiratiesessie werd gehouden in een zeer mooie omgeving: het Miele Inspirience Centre. Een locatie geheel in stijl met het doel van de meeting; het inspireren tot innovatieve ideeën. In deze nieuwsbrief leest u een kort verslag van onze inspiratiesessie.

Aanleiding

Op onze eerste sessie kozen wij ervoor Google Glass onder de loep te nemen. Dit idee ontstond op een bijeenkomst van de NVSM (Nederlandse Vereniging voor ServiceManagement). Tijdens deze bijeenkomst waren onder anderen SLS Benelux en Magnus aanwezig. Magnus had net een applicatie gebouwd voor een beveiligingsbedrijf, en maakte daarbij gebruik van Google Glass. Daarmee eindigden ze op de tweede plaats voor beste innovatieve idee tijdens deze meeting, met één stem verschil. Wij van Quamba People waren direct enthousiast en zagen aanleiding om Google Glass in te zetten voor onze monteurs en servicetechnici. SLS Benelux zag hetzelfde voordeel voor haar chauffeurs.

Is Google Glass niet uit productie?

De eerste vraag die tijdens de sessie rees was: is Google Glass niet uit productie genomen? Dat is zo, maar dat betreft alleen de versie voor consumenten. Voor bedrijven komt er een versie 2.0. Google heeft een verkoop prognose afgegeven van 800 procent groei in drie jaar tijd (tussen 2015 en 2018).

Wat is Google Glass eigenlijk?

Google Glass is een camera, telefoon, speaker, sensor en een beeldscherm in één. De kracht zit hem in het geheel in plaats van de som der delen.

Glass en logistiek

Om optimalisatie van logistiek te realiseren, is het belangrijk om de kosten inzichtelijk te hebben. Kosten van een niet goed werkende logistieke oplossing zijn vaker niet dan wel zichtbaar. Punten waaraan we kunnen denken, zijn:

-      onvoldoende voorraad in de bus van de monteur;

-      retourverlies;

-      SLA penalty’s (Service Level Agreement boetes) door een verkeerde inrichting van het logistieke proces;

-      meer voorraadkosten door verhoogde voorraadduur;

-      brandstofkosten.

We kunnen deze kosten reduceren door het leverings- en retourproces efficiënter in te richten. Door gebruik te maken van Google Glass wordt het proces nóg efficiënter en treden minder fouten op. De volgende functionaliteiten zouden moeten bijdragen aan een beter logistiek proces:

-      vrijmaken van de handen van de chauffeur;

-      gemakkelijker en sneller scannen van barcodes;

-      controleren van de voorraad;

-      afdwingen van het werkproces met daardoor een kleiner foutenpercentage;

-      controleren van de inhoud van het geleverde voertuig;

-      koppelen van gps-coördinaten van het voertuig, inclusief een foto weergeven van het voertuig. Deze gegevens zijn dan direct bekend bij de chauffeur, zodat hij nooit meer hoeft te zoeken en leveringen dus altijd gedaan kunnen worden.

Glass en fieldservice-engineers

In de ideale wereld krijgt een monteur een bericht op zijn Glass. Hierin leest hij waar hij naartoe moet voor de volgende opdracht. Na een akkoord laat Glass de route zien. De klant krijgt ondertussen een sms waarin staat dat de monteur onderweg is.

Bij aankomst geeft de monteur aan dat de installatietijd kan beginnen. Voor toekomstige rapportage-instellingen belt hij aan en komt binnen. Glass geeft weer wat voor opdracht de monteur kan uitvoeren. Zo voert hij conform procedure de handelingen uit die uiteraard ook door Glass worden weergegeven. Na afhandeling van de installatie legt de monteur alles vast met foto’s. Deze worden netjes opgeslagen in het systeem van de installerende partij.

Quamba People heeft samen met Magnus een video gemaakt waarop bovenstaande installatie is uitgevoerd. Deze film heeft als basis gediend om een aantal stellingen (S1, S2 en S3) te toetsen tijdens onze inspiratiesessie:

       S1: Het werk van de engineer wordt makkelijker door het gebruik van wearables.

Tijdens de sessie wordt onderkend dat werken met twee handen makkelijker is. Ook support verlenen aan de monteurs met videosessies lijkt er goed mee uitgevoerd te kunnen worden. Echter, een storing is niet te vatten in een standaardproces, merken de genodigden op.

       S2: Google Glass maakt geen inbreuk op de privacy van consumenten.

Alle aanwezigen zien privacy als heikel punt. Consumenten zijn nog niet bekend genoeg met een dergelijk apparaat en zien liever niet dat hun woonkamer mogelijk wordt gefilmd. Deze visie op Glass lijkt invoering in een consumentenomgeving behoorlijk in de weg te staan.

       S3: Google Glass kan bijdragen aan de First Time Right/Fix

Na interessante discussies op de sessie kunnen we concluderen dat de FTF/FTR verbeterd kan worden. Maar alleen als een monteur een installatie in een standaardproces kan afhandelen. We moeten nog op zoek naar de grenzen van de mogelijkheden.

 

Slot

Quamba People, SLS Benelux en Magnus danken de aanwezigen nogmaals hartelijk en kijken terug op een inspirerende sessie.

De volgende sessie bevat de volgende onderwerpen: “The Internet of Things” en “Six Sigma”.

 

 

 

 

Vacatures
Regio: Gelderland
Regio: Gelderland,Noord-Brabant
Regio: Noord-Holland,Utrecht
Regio: Noord-Holland,Zuid-Holland
Contact opnemen

HQ Quamba People
De Wel 4
3871 MV Hoevelaken

Tel:  088 777 44 50
op werkdagen 8:30-17:00 uur

Bel mij terug