15-09

Beperken van faalkosten

Door Sanne Schütze

Faalkosten zijn een erkend en actueel probleem. Marges staan al jaren onder druk.
Quamba People belicht vanuit meerdere perspectieven hoe partijen in het werkveld hiermee omgaan.

 

Proces inzichtelijk met Lean
Gebrek aan transparantie kan leiden tot faalkosten. Tijd en geld gaan hierbij verloren. “Onvoldoende prioriteit en diepgang verhogen het risico op faalkosten”, vertelt Jordi Schmitz, Contractmanager & Inkoper bij BAM Infra Telecom aan Quamba People. “Meedenken is essentieel. Net als het anticiperen op de methode van informatievoorziening.” Dit levert tijdsbesparing op en voorkomt dubbele kosten: “Voorkomen dat werk (gedeeltelijk) opnieuw gedaan moet worden, is cruciaal”, aldus Jordi.

Faalkosten kunnen ontstaan door verschillende verwachtingspatronen, en gaan vaak gepaard met tijdgebrek. Doorvragen is key. En daarbij draait het om het stellen van de vraag achter de vraag: wat wil je nou écht en waarvoor heb je het nodig? “Met dit uitgangspunt in ons achterhoofd zijn we gestart met een Lean-methodiektraject”, vertelt Jordi. Het doel? “Processen optimaliseren en inzichtelijk maken. We overleggen vaker en trekken zo het (interne) verwachtingspatroon gelijk. Weten wie waarvoor verantwoordelijk is, draagt bij aan alle neuzen dezelfde kant op krijgen.” Nadenken over wie op welk moment nodig is en wie wordt ingeschakeld terwijl dat niet nodig is draagt bij aan het verbeteren van de efficiëntie. “Bij BAM Infra Telecom doen we dit door transparant te maken welke acties niet bijdragen aan het eindresultaat en welke acties niet genomen worden die wél bijdragen onder aan de streep.”

Maar wat is het daadwerkelijke resultaat? Jordi: “Het kritische pad in de planning is inzichtelijk. Hiermee verbeteren we zichtbaar de doorlooptijd en de efficiëntie.” Kortom: meer betrouwbaarheid en zekerheid in het behalen van resultaat door uitsluitend bezig te zijn met wat noodzakelijk is. Dit gaat gepaard met risico’s in kaart brengen en daarop anticiperen. “Wij constateren dat trajecten sneller inzichtelijk zijn. Hiermee verlagen we risico’s en minimaliseren we overkoepelende faalkosten.” Echter, ook hierin schuilt een gevaar. Met het beperken van faalkosten kunnen (nieuwe) faalkosten worden gecreëerd. “Een valkuil is dat er vaak onvoldoende ruimte is voor het maken van fouten. Daarom krijgt risicomanagement een steeds prominentere rol.”

Voor Quamba People is de klantvraag van haar opdrachtgevers van groot belang. “Een flexibele partner kan een bijdrage leveren door duidelijkheid te bieden in informatievoorziening. Ook gaat het om een stukje communicatie, vragen naar wat echt nodig is en moeilijke vragen durven te stellen”, aldus Jordi. Meedenken in het bedrijfsbelang en branchekennis zijn van toegevoegde waarde.Kwaliteit staat centraal
Marges zijn vaak scherp. Toch mag dit niet ten koste gaan van de kwaliteit. Tibosch Optical Fiber ervaart door exorbitante groei dat faalkosten naar de achtergrond zijn geraakt: “Wij calculeren op voorhand en de maatstaf is dat projecten in één keer goed verlopen”, vertelt Dave Eveleens, directeur bij Tibosch, aan Quamba People. “Reden is dat de focus ligt op het leveren van kwaliteit én flexibiliteit richting opdrachtgevers”, vult Roger Bastens, projectmanager aan. “Dit kan lijden tot interne faalkosten.”

Bij een te hoge werkdruk sluipen faalkosten er gemakkelijk in. Ontzorgen is een belangrijk sleutelwoord voor bedrijven en kan bijdragen aan onoverkomelijke faalkosten. “Om de faalkosten te beperken op een wijze waarbij de kwaliteit geborgd blijft, hebben onze monteurs een verantwoordelijke instelling en verrichten uitsluitend werk dat voldoet aan de wensen van opdrachtgevers,” aldus Dave. Vanuit die gedachte investeert Tibosch veel in coaching on the job.

Maar welk effect heeft dit op opdrachtgevers? “Omdat het beperken van faalkosten geen effect heeft op de kwaliteit, creëer je al snel partnership. Dit maakt dat er sprake is van stabiele en langdurige relaties.” Een valkuil is dat mogelijk interne onrust ontstaat. Hier schuilt direct het gevaar: “Meedenken om op projectbasis faalkosten van opdrachtgevers te minimaliseren, hebben interne faalkosten en verschuivingen binnen projecten als gevolg. Daarom is onze ambitie: stabiliseren. Zo kan iedereen met de juiste zaken bezig zijn.”

Tibosch en Quamba People dragen dezelfde filosofie uit: “Een flexibele partner draagt bij door het leveren van monteurs die aan kwaliteitseisen voldoen en hun vak verstaan”, aldus Dave. Een persoonlijke screening, professionele begeleiding en meedenken is waar wij voor staan. “Door een blijvende focus vanuit beide partijen hebben wij meer grip op onze faalkosten.”
Klantgericht meedenken
Door Raymond Verheul, CEO Quamba People

Het onderwerp van deze maand is gedreven door onze opdrachtgevers. Veel organisaties zijn bezig met het reduceren van faalkosten. Wij van Quamba People vinden dit een zeer interessant onderwerp. Dit omdat wij graag meedenken met de opdrachtgever en vanuit onze expertise en mogelijkheden graag meewerken aan de implementatie van mogelijke oplossingen.

Volgens USP Marketing Consulting is gebrek aan gegevensuitwisseling en communicatie één van de grootste posten van faalkosten. Een belangrijk item bij Quamba People is weten wat er bij de opdrachtgever speelt. Ook willen we inhoudelijk op de hoogte zijn van de processen bij onze opdrachtgevers. Op deze manier kunnen wij onze medewerkers beter ondersteunen en begeleiden in de uitvoering van hun werkzaamheden bij onze opdrachtgevers. Daarnaast is Quamba People altijd op zoek naar (technische) mogelijkheden waarmee we op het juiste moment over essentiële informatie kunnen beschikken. Tijdige informatie waarop we concrete actie kunnen uitzetten, is wat ons betreft onmisbaar in het terugdringen van faalkosten. Deze informatie kunnen we namelijk gebruiken om op tijd bij te sturen. Aansluitend is het natuurlijk belangrijk informatie te delen en te communiceren met de juiste personen. Goede, gezamenlijke afspraken maken is van groot belang.

Samen met onze opdrachtgevers kijken wij in hoeverre informatieopbouw mogelijk is. Vervolgens voegen we de juiste mensen aan de werknemerspoule toe, zodat deze medewerkers ook bevattelijk zijn voor deze manier van sturing. Met andere woorden; Quamba People probeert in overleg met de opdrachtgever informatie op de juiste plek te krijgen om zo faalkosten te reduceren.


Laatste nieuws

Google Glass
Onze eerste kennissessie, in samenwerking met SLS en Magnus, is een feit. Lees in de komende editie alles over innovaties om de fieldservice-installatiebranche te optimaliseren. Uiteraard met toepassingen van Google Glass!

NBBU en Bovib: “Stel afschaffing VAR uit”
Zzp-intermediairs voorzien dat ruim 100.000 zzp’ers opdrachten mislopen, als het Wetsvoorstel wordt aangenomen. Lees meer >

Werkzoekenden steeds grijzer
In 1990 waren vooral veel jongeren (15-25 jaar) werkloos, nu staan meer ouderen (55-56 jaar) ingeschreven als werkloze.

Aantal vacatures blijft groeien
In het tweede kwartaal van 2015 staan er 136.000 vacatures open. Daarmee is het aantal sinds 2013 met 40.000 toegenomen.

 

Vacatures
Regio: Gelderland,Overijssel,Utrecht
Regio: Gelderland,Utrecht
Regio: Flevoland,Gelderland,Utrecht
Contact opnemen

HQ Quamba People
De Wel 4
3871 MV Hoevelaken

Tel:  088 777 44 50
op werkdagen 8:30-17:00 uur

Bel mij terug