16-02

Deze maand barst het van de ontwikkelingen in de uitzendbranche die hun weerslag hebben op inlenende partijen. Daarom leest u in dit E-zine wat de visie is van Quamba People op de uitzendbranche en onze invulling daarvan. Uiteraard slaan wij de impact op uw organisatie niet over.

Visie Quamba People op de uitzendbranche

Medio 2011 kwam de uitzendbranche onder druk te staan. Onderscheidend vermogen en specialisatie werden kernbegrippen voor de kleinere uitzendbureaus. Ook maakte de zzp-markt op dat moment een sterke groei door. De sterkste dalen in omzet waren te zien in de industriële en technische sector. Sinds 2013/2014 kunnen we stellen dat een gestage groei terug is in de uitzendbranche; 2015 heeft goede groeicijfers. In totaal zijn de afgelopen jaren echter veel uitzendkrachten uit de sterk dalende markten verdwenen.            

Door de huidige economische groei en de stijgende lijn daarin verwacht Quamba People dat de markt verandert. Tekorten aan werknemers zullen ogenschijnlijk opdoemen. Of dit ook de realiteit blijkt, is nog maar de vraag. Met de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) en de deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) zal in de ogen van Quamba People een verschuiving naar de reguliere arbeidsmarkt plaatsvinden. Bovendien kunnen werknemers die verdwenen zijn ook weer terugkomen. Niet iedereen zal immers geheel op vrijwillige basis naar een andere markt zijn overgestapt.

Hierdoor moet de uitzendbranche zijn manier van kandidaten vinden en binden aanpassen. Waar in de afgelopen jaren het onderscheidend vermogen naar de klant een belangrijke succesfactor was, komt daar nu het onderscheidend vermogen naar de kandidaat bij. Deze uitdaging groeit in markten waarbij tarieven per profiel zijn vastgesteld. Kandidaten kunnen dan niet worden verleid met hogere lonen. De eerste deelmarkten binnen de markt waarin tarieven per profiel zijn vastgesteld, hebben een trendsettende rol en moeten zich daar ook van bewust zijn. Anderzijds is het van belang dat uitzendbureaus op zoek gaan naar andere manieren om kandidaten te vinden en te binden. Quamba People moet strategische keuzes maken en ziet de volgende mogelijkheden: een belangrijke samenwerking opbouwen met opdrachtgevers en onze branchegenoten, maar ook meerwaarde creëren voor de kandidaat in termen van flexibele arbeidsinrichting met goede zekerheid en opleidingsmogelijkheden.

Raymond Verheul, Quamba People 2016

Onderscheid bij kandidaten

Een goed en gezond uitzendbureau blijft zoeken naar een combinatie van groei en verbetering. Veranderingen vragen soms om creativiteit. Als Quamba People doen waar wij goed in zijn; we bewegen ons op professionele en persoonlijke wijze tussen vraag en antwoord, oorzaak en gevolg en opdrachtgever en kandidaat.

Perspectief van sollicitanten

Wij hebben een groep sollicitanten gevraagd hun mening te geven. Deze potentiële kandidaten zijn een interessante doelgroep in de zoektocht naar het antwoord op de vraag ‘hoe kan Quamba People zich onderscheiden’?

Nog voordat zij het eerste contactmoment met een van de medewerkers van Quamba People hebben gehad, vragen wij hen naar behoeftes en verwachtingen rond de omgang met een uitzendorganisatie, vanaf het moment van solliciteren tot en met een samenwerking op langere termijn. Opvallend zijn de uitkomsten niet zozeer, des te meer bevestigend. We weten nu dat we de goede weg zijn ingeslagen. 

Sollicitanten hebben de behoefte om serieus behandeld te worden. Zij zoeken een uitzendorganisatie die hen niet ziet als cv, maar als persoon. Dat persoonlijke contact uit zich bijvoorbeeld in de manier waarop de medewerker zich richt op de ervaring van de sollicitant in combinatie met een cv. Een sollicitant wil zich geen nummer voelen. Dat komt onpersoonlijk en onprofessioneel over en is geen bindende factor voor een werkrelatie.

Daarnaast een belangrijk onderdeel: duidelijkheid over een vervolg en het nakomen van afspraken. Zeggen dat je iets zal doen, betekent dat je het ook gaat doen en niets anders. Duidelijkheid geven over mogelijkheden en - vooral - onmogelijkheden is een belangrijke behoefte.

Bovenstaande factoren bepalen de relatie en daarmee ook de koers voor een onderscheidende positie. Gevolg: een trouwe uitzendkracht die wil blijven werken. Zelfs wanneer hij of zij elders meer kan verdienen. Een goed betaalde baan is essentieel in het voorzien in levensonderhoud, maar een betrokken werkgever die zich inzet voor zijn mensen, persoonlijk is en waarde hecht aan een goede relatie blijkt in de praktijk op een gedeelde eerste plaats te staan. En is het verschil overeen te komen? Dan komt de laatste zelfs als winnaar uit de strijd.

Bente Vetter, Quamba People 2016

Onderscheid bij medewerkers

Wat vindt de uitzendkracht van de sollicitatieprocedure bij Quamba People? Waarom kiest hij/zij voor ons en wat vindt deze medewerker belangrijk? Wat maakt Quamba People onderscheidend ten opzichte van andere uitzendbureaus? We hebben twee medewerkers geïnterviewd: mevrouw Ingenkamp, Allround Glasvezelmonteur en de heer Moustajab, Telecom Monteur.

 

Mevrouw Ingenkamp

Mevrouw Ingenkamp heeft in april 2015 gesolliciteerd bij Quamba People op een functie van Allround Glasvezelmonteur. Uiteindelijk is zij gestart in die functie.

 

Mevrouw Ingenkamp geeft allereerst aan dat ze ontzettend tevreden is met haar baan en dat ze blij is dat Quamba People voor haar heeft bemiddeld. Open kaart spelen vindt ze belangrijk; daarmee kom je het verst. Dit heeft zij ook ervaren bij Quamba People. Daarnaast vond zij dat tijdens het persoonlijke sollicitatiegesprek de recruiter meer dan gemiddelde kennis van zaken had. Dit heeft zij als zeer prettig, maar ook uniek ervaren. Mevrouw Ingenkamp bekleedt een specialistische functie in de glasvezelsector. Om de juiste kandidaat te bemiddelen voor deze functie moet de recruiter goed op de hoogte zijn van de inhoud van de functie en de functie-eisen.

 

Mevrouw Ingenkamp is door ons benaderd voor de specialistische functie terwijl zij werkzaam was bij een andere organisatie. Omdat zij tot in detail te horen kreeg om wat voor functie het ging, heeft zij een weloverwogen keuze kunnen maken. Ze zegde haar vaste baan op en waagde de sprong naar een nieuwe functie die haar beter leek te passen. Had mevrouw Ingenkamp minder specifieke vakinhoudelijke informatie gekregen? Dan was zij niet overtuigd geweest om de overstap te maken.

 

Dat maakt het verschil. Kennis over de functie, termen en begrippen. Vakinhoudelijk op de hoogte zijn en weten wat de opdrachtgever verwacht. Een curriculum vitae begrijpen in plaats van de sollicitant laten uitleggen wat de eerder beklede functies inhouden. Weten wat er op de markt speelt en dit kunnen vertalen naar de kandidaat. Hiermee onderscheidt Quamba People zich als kennispartner, wat door mevrouw Ingenkamp met volle overtuiging is (h)erkend.

 

Tijdens de sollicitatieprocedure van mevrouw Ingenkamp heeft zij tientallen brieven verstuurd. Zonder werk zitten was voor haar geen optie. Haar ervaring is dat er negen van de tien keer geen reactie van het uitzendbureau komt. Dit is betreurenswaardig, “ronduit onbeleefd”, vindt mevrouw Ingenkamp, volledig terecht.

 

Een uitzendbureau dat betrokken is, persoonlijk contact met de kandidaat heeft en behulpzaam is naar zowel de kandidaat als de medewerker. Een organisatie die afspraken nakomt, vakinhoudelijk op de hoogte is en weet waar de behoeftes van de medewerker liggen. Dat is wat mevrouw Ingenkamp belangrijk vindt bij een uitzendbureau. En dat heeft ze gevonden bij Quamba People.

 

De heer Moustajab

De heer Moustajab heeft in december 2013 gesolliciteerd bij Quamba People en is sinds begin 2014 werkzaam als Telecom Monteur bij Quamba People. Toentertijd heeft de heer Moustajab via internet een vacature gevonden bij Quamba People. Meerdere sollicitaties bij diverse uitzendbureaus had hij verzonden, zo ook voor onze functie van Telecom Monteur. Enkele mails van uitzendbureaus volgden, een aantal reacties bleven uit. Quamba People nam als enige telefonisch contact op met de heer Moustajab. Een persoonlijk gesprek met de recruiter en de accountmanager volgden al snel. Quamba People bood meneer Moustajab de kans in opleiding te gaan waarna hij direct aan de slag ging als gecertificeerd Telecom Monteur.

 

De heer Moustajab uit zijn dankbaarheid voor deze kans. Hij is ontzettend blij met zijn baan als monteur, maar zeker met Quamba People als werkgever. Hij ervaart een groot verschil tussen onze werkwijze en die van andere uitzendbureaus. Hij heeft nu voor het eerst ervaren dat beloftes worden waargemaakt, dat een uitzendbureau wél betrokken en persoonlijk kan zijn en dat de communicatie altijd fijn en gemakkelijk verloopt.

 

De omgang met het personeel is betrokken en persoonlijk. We denken mee en er is altijd iemand beschikbaar die Dhr. Moustajab kan helpen als hij dat behoeft. Dit waardeert hij en hij ziet het zelfs als reden om niet over te stappen naar een ander uitzendbureau als deze een mooi(er) aanbod zou hebben. Want, het belangrijkste vindt de heer Moustajab, is dat er sprake is van vertrouwen over en weer en dat de communicatie gemakkelijk verloopt. “Communicatie tussen personeel en Quamba People is perfect. Daarbij is er wederzijds vertrouwen, wat ik als heel prettig ervaar. Ik voel me hier thuis”, aldus meneer Moustajab.

 

DBA en de Wet aanpak schijnconstructies

Beschikking geen loonheffing (BGL) wordt deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA)

Per 1 mei 2016 hoeven zzp’ers geen Verklaring arbeidsrelatie (VAR) meer aan te vragen. Deze VAR zorgde volgens het kabinet voor een schijnzekerheid. Om deze schijnzekerheid te tackelen heeft Eric Wiebes, staatsecretaris van Financiën, een plan opgesteld: de beschikking geen loonheffing (BGL). Dit eerste plan kreeg echter veel kritiek, omdat het te veel administratieve rompslomp met zich mee zou brengen. Daarom heeft Wiebes samen met de belangenorganisatie voor zzp’ers een nieuw plan ontwikkeld: de deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

Wat verandert er?
Per 1 mei 2016 hoeft je geen VAR meer aan te vragen, maar kan je samen met de werkgever een simpel modelcontract invullen. Daarnaast moet de deregulering beoordeling arbeidsrelaties ervoor zorgen dat het financiële risico eerlijker wordt verdeeld als er toch sprake is van een verkapt dienstverband. Op dit moment ligt het risico bij de zzp’er. Straks wordt ook de opdrachtgever aansprakelijk en betaal je dus samen.

Overgangsperiode
Tot 1 mei 2017 hanteert de Belastingdienst een periode waarin wel toezicht wordt gehouden, maar waarin ze geen handhavingsmaatregelen toepast. Zo kunnen zzp’ers zich goed voorbereiden op de veranderingen. Als bedrijven echter al voor mogelijke schijnconstructies in de gaten worden gehouden door de Belastingdienst, dan kunnen ze erop rekenen dat ze vanaf 1 mei 2016 worden gecontroleerd.

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

De WAS verbiedt de bovengenoemde schijnconstructies per 1 Juli 2016. Een voorbeeld van een schijnconstructie is een ZZP’er die slechts 1 opdrachtgever heeft en dus eigenlijk in dienst is bij de opdrachtgever.

Gevolgen schijnconstructies en de WAS
Schijnconstructies zorgen voor oneerlijke concurrentie tussen bedrijven door te goedkope arbeid. Ook ontduiken werkgevers die te lage lonen betalen de betaling van sociale premies. En als laatste worden Nederlandse werknemers verdrongen door goedkoop buitenlands personeel.
De WAS wil werknemers beter beschermen tegen onderbetaling en oneerlijke concurrentie tegengaan.

Maatregelen tegen schijnconstructies vanaf 1 Januari 2016
Vanaf 1 Januari 2016 gelden de volgende maatregelen uit de WAS:

-          Duidelijke loonstroken

-          Minimumloon via bank betalen en niet contant

-          Inspectie SZW controleert en maakt namen bedrijven openbaar

Wat te doen als opdrachtgever?
Als er regelmatig freelancers of zzp’ers bij je in dienst zijn, dan heb je nog tot 1 mei 2017 om je bedrijfsvoering in te richten op de nieuwe wetgeving. Een VAR voldoet niet meer vanaf 1 mei 2016 en wordt vervangen door een modelovereenkomst die ingevuld moet worden voor je gaat samenwerken. Bij de belastingdienst zijn verschillende documenten te vinden die de nieuwe regelgeving extra toelichten. Ook zijn er al verschillende algemene modelovereenkomsten, voorbeeld- en individuele overeenkomsten te downloaden.
Het is daarnaast goed om als werkgever te bekijken of je voldoet aan de gestelde normen vanuit de WAS.

Vacatures
Regio: Gelderland,Utrecht
Regio: Gelderland,Utrecht
Contact opnemen

HQ Quamba People
De Wel 4
3871 MV Hoevelaken

Tel:  088 777 44 50
op werkdagen 8:30-17:00 uur

Bel mij terug